หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน  
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร  
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ  
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมอบรม เรื่อง การปรับปรุงดิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมอบรม เรื่อง การปรับปรุงดิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านนายคำรณ ลิ้มสุวรรณ หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้สามพัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย