หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561  
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
รับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ  
รับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ  
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ไขคำตอบ  
ไขคำตอบ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชมชน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มกราคม 2561  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มกราคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ธันวาคม 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย