หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 มกราคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มกราคม 2561  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มกราคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ  
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ธันวาคม 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ตุลาคม 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน ตุลาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ี 2  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ี 2
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560  
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลจรเข้สามพัน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย