หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน  
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร  
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ  
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมอบรม เรื่อง การปรับปรุงดิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมอบรม เรื่อง การปรับปรุงดิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านนายคำรณ ลิ้มสุวรรณ หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้สามพัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย