หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มีนาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2562  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย