หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-10-27 11:10:45
   
2
แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผ.ด.2) 2015-10-27 11:11:45
   
3
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผ.ด.1) 2015-10-27 11:12:34
   
4
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-10-27 11:13:47
   
5
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 2014-09-19 11:11:27
   
6
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผ.ด.2) 2014-09-19 11:11:55
   
7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ผ.ด.2 2014-10-27 11:12:24
   
8
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2016-09-30 10:41:25
   
9
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-05-13 10:54:31
   
10
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0000-00-00 00:00:00