หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 2014-11-05 16:07:54
   
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 2015-05-01 16:13:42
   
3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 2014-12-05 16:09:01
   
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 2015-02-04 16:10:26
   
5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2015-03-03 16:12:23
   
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 2013-10-06 14:56:15
   
7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 2013-11-09 14:58:35
   
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 2014-01-10 15:00:43
   
9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 2014-03-05 15:01:46
   
10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 2014-04-04 15:03:37
   
11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 2014-04-07 15:04:29
   
12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 2014-05-06 15:05:23
   
13
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 2014-06-03 15:06:12
   
14
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 2014-07-07 15:07:07
   
15
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 2014-09-04 15:08:16
   
16
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 2014-11-06 15:09:11
   
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2014-10-06 15:19:20
   
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 2015-06-02 16:14:55
   
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 2015-07-01 16:15:53
   
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 2015-08-03 16:16:56
   
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 2015-09-02 16:17:56
   
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 2015-10-02 16:18:58
   
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-10-05 16:23:20
   
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 2016-11-09 10:02:23
   
25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 2016-11-09 10:02:58
   
26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 2016-11-09 10:03:28
   
27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 2016-11-09 10:04:15
   
28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 2016-11-09 10:04:45
   
29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 2016-11-09 10:05:24
   
30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 2016-11-09 10:05:51
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย