หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 2013-04-26 09:57:51
   
2
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2013-04-26 10:03:36
   
3
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 2014-01-09 15:10:47
   
4
เทศบัญญัติงบประมาณรายยจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2014-11-19 10:57:42
   
5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 2015-10-05 10:12:42
   
6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2016-10-21 11:38:25
   
7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2017-09-21 12:56:22
   
8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-03 11:40:13