หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2015-10-27 10:21:40
   
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 2015-10-27 10:23:24
   
3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25 2015-10-27 10:24:20
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 255 2015-10-27 10:25:04
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 2015-10-27 10:26:12
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 2017-02-03 14:00:14
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 1/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 2017-03-03 14:02:25
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 2017-05-04 14:03:51
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 2017-08-10 14:05:27
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2017-08-25 14:07:24
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 2017-12-06 10:36:42
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 2018-06-18 12:21:39
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 2018-08-11 10:02:51
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 2018-08-21 10:04:40
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 2018-10-12 11:59:11
   
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 2018-11-02 12:00:37
   
17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 2019-01-21 11:30:33
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 0000-00-00 00:00:00