หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2015-11-13 10:30:08
   
2
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี พ.ศ.2559 2016-01-05 12:58:09
   
3
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน พ.ศ.2560 2017-01-05 11:50:08
   
4
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน พ.ศ.2561 0000-00-00 00:00:00
   
5
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน พ.ศ.2562 0000-00-00 00:00:00
   
6
จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 2019-05-14 16:13:41
   
7
การยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้การบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 0000-00-00 00:00:00