หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) 2010-07-07 15:31:26
   
2
แผนพัฒนาบุคลากร (2552-2554) 2010-07-07 15:35:47
   
3
แผนภูมิโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557) 2013-04-26 10:11:55
   
4
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 2016-08-24 12:18:11
   
5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 2017-10-09 10:09:28