พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

** เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร **

     อาหารบุฟเฟต์รับประทานอย่างไร ร่างกายไม่พัง อาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นอาหารที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ทั้งในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้แต่ในครอบครัว เพราะราคาประหยัด เป็นราคาแบบเหมาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างที่ทางร้านจัดไว้บริการ ภายในเวลาที่กำหนด หลายคนจึงเลือกร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เช่น ร้านหมูกระทะ ร้านจิ้มจุ่ม เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ เราจึงมีเทคนิคการกินอาหารบุฟเฟ่ต์ แต่ร่างการไม่พัง ซึ่งในที่นี้หมายถึง ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบจนเสียสุขภาพมาฝาก

     1. ควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้น้อยลง ก่อนไดรับประทานอาหารบุฟเฟต่ต์สัก 1 วัน หรือ 1-2 มื้อ ถ้าหิวมากให้รับประทานผลไม้ หรือดื่มนมไขมันต่ำ และตามด้วยน้ำเปล่ารองท้อง แต่ถ้ามีเหตุต้องรับประทานแบบไม่ทันได้เตรียมตัว ก็ควรลดอาหารในวันหลังจากนั้นให้น้อยลง ควรจำไว้ว่า การอดอาหารเพื่อไปรับประทานบุฟเฟ่ต์ให้คุ้มนั้น เราจะไม่คุ้มเลย เพราะนอกจากจะทำให้ร่างกายลดการเผาผลาญพลังงานลงแล้ว เรายังอาจรู้สึกหิวมากเกินไปตอนไปรับประทานบุฟเฟ่ต์

     2. ควรใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัว ไม่ควรใส่ชุดหลวมๆ เพราะเราอาจเพลินกับการรับประทานอาหารจนเกินอิ่มได้

     3. เลือกที่นั่งให้ไกลจากซุ้มอาหาร จะช่วยให้เราได้เพิ่มการใช้พลังงานทุกคร้งที่เดินไปตักอาหาร

     4. สำรวจอาหารทั้งหมดที่มีในร้าน เพื่อที่จะได้รัรู้ว่าควรเลือกรับประทานอะไรบ้าง จะได้ไม่เสียดายว่าอิ่มแล้วเพิ่งจะเห็นอาหารที่อยากรับประทาน

     5. เลือกจานใส่อาหารที่มีขนาเล็ก มีการศึกษาพบว่า การลดขนาดจานลง 2 นิ้ว ช่วยให้รับประทานอาหาร ลดลงถึงร้อยละ 22

     6. ควรเลือกตักสลัดเป็นจากแรก และใส่น้ำสลัดน้อยๆ

     7. ควรเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทต้ม หรือนึ่ง ถ้าปิ้งยางก็ไม่เลือกแบบไหม้เกรียม ส่วนพวกเนื้อติดมัน น้ำผัด และชุบแป้ง ชุมไข่ทอด ควรอยู่ให้ห่างไว้

     8. ไม่ควรตักอาหารเผื่อ ควรตัดอาหารแต่ละชนิดไม่เกิน 1-2 ช้อน และตักทีละจาน เพราะการตักเผื่ออาจทำให้อาหารล้นโต๊ะได้

     9. น้ำเปล่าดีที่สุด เพราะน้ำหวาน น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม ล้วนเป็นเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เพิ่มแคลอรี่ทั้งสิ้น

    10. โปรดระวัดระวังไขมันแอบแผงที่อยู่ในเนย น้ำสลด ไม่ว่าจะเป็นสลัดน้ำใสหรือน้ำข้น รวมถึงเกลือที่แฝงอยู่ในบรรดาซอส ทั้งซอสพริก ซอสมะเขือเทศ และน้ำจิ้ม ควรจิ้มให้น้อยที่สุด การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง จะต้องใส่ใจว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปมากน้อยเพียงใด รู้จักการ ควยคุมแคลอรี่ หรือปริมาณพลังงานของอาหาร โดยผู้ชายควรได้รับพลังงานประมาณวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ และผู้หญิงวันละ 1,600 กิโลแคลอรี่ เพราะหากเรารับประทานมากเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย ความคุ้มค่าของราคาและปริมาณอาหาร อาจเทียบไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้น รับประทานอย่างพอดีเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน "อาหารบุฟเฟ่ต์ประหยัด อร่อย แต่หากรับประทานบ่อยๆ อาจส่งผลต่อสุขภาพ"

********************

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร.pdf