หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ
  รายละเอียดข่าว : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชว่าได้รับรักษาผู้ป่วยชายไทยไม่ทราบชื่อ ผิวดำแดง ศรีษะเถิก ผมหยักศก รูปร่างผอม ส่วนสูงประมาณ 160 ซม. มีรอยสักต้นแขนด้านซ้าย โดยอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมเณรแก้วจังหวัดสุพรรณบุรี นำผู้ป่วยซึ่งประสบอุบัติเหตุมาส่งที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 250 ซึ่งไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพ จึงได้เก็บศพไว้ที่ห้องปลายฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประชาชนท่านใดสงสัยว่าเป็นญาติของบุคคลดังกล่าวสามารถไปติดต่อขอรับศพ ได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 หากล่วงเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไปติดต่อขอรับศพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจะมอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชดำเนินการจำหน่ายศพต่อไปค่ะ
   
  [แนบไฟล์] :