หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการประพฤติสุจริต โปร่งใส นำพาหน่วยงานก้าวหน้า
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเดินตามรอยพ่อ "พ่อสอนให้พอเพียง"
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมนำหลักธรรม นำชีวีมีสุข
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการสานต่อที่พ่อทำ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการชาวจรเข้สามพัน ร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก หมู่ที่ 8
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2559]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย