หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2561  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2561  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์อุทกภัย  
เตรียมความพร้อมรับมือสาสาธารณภัย (น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกรรโชกแรง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2561  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561  
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
รับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ  
รับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ  
ประชาสัมพันธ์ศพไม่มีญาติ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ไขคำตอบ  
ไขคำตอบ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชมชน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย