หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการบวชป่าชุมชนน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการใจอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการวางแผนชีวิต รู้รักการออม
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการกฎหมายชวนรู้ เคียงคู่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการจิตอาสาตำบลจรเข้สามพันสามัคคี ทำดีถวายพ่อหลวง
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการน้อมใจภักดิ์ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันและบรรเทาเหตุจากอัคคีภัย
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกราชพฤกษ์เทิดไท้ 85 พรรษา มหาราชินี
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเยาวชนคนดี ตามวิถีประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย