หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ เทศบาลตำตลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
รู้เฟื่องเรื่องสมุนไพร  
ประโยชน์จากสมุนไพร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553]

 
   
   
   
 
ศูนย์รับแจ้งผู้ว่างงาน  
รับแจ้งผุ้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552]

 
   
   
   
 
การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี  
การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า