พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 2  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 2
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 1/2560  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 1/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560  
ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมบริจากโลหิต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14  
ขอเชิญร่วมบริจากโลหิต
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559  
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559  
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
ประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  
ประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า