หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชาฯ  
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชาฯ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ เทศบาลจรเข้สามพัน โทร.035-565313  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ เทศบาลจรเข้สามพัน โทร.035-565313
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557  
ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 23 เมษายน 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 เมษายน 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ออกวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สถานที่ๆ เคยรับเบี้ยยังชีพ  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ออกวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สถานที่ๆ เคยรับเบี้ยยังชีพ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
โครงการธรรมะเฮฮา พัฒนาสุขภาพจิต  
เรียนเชิญผู้สูงอายุ ภายในตำบลจรเข้สามพันเข้าร่วม "โครงการธรรมะเฮฮา พัฒนาสุขภาพจิต"
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน  
กำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 มกราคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ เทศบาลตำตลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
รู้เฟื่องเรื่องสมุนไพร  
ประโยชน์จากสมุนไพร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553]

 
   
   
   
 
ศูนย์รับแจ้งผู้ว่างงาน  
รับแจ้งผุ้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552]

 
   
   
   
 
การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี  
การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า