ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์ ทต.จรเข้สามพัน

alt

 

     เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เดิมมีฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน"  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้เกิดขึ้นมาโดยการประกาศจัดตั้ง ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในรุ่นแรกจำนวนทั้งสิ้น 612 แห่ง ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

          ประวัติความเป็นมา
          
          ในปี พ.ศ. 2538 ที่ได้มีการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการชั่วคราว   มีผู้บริหารคนแรก คือ นายจรูญ  บุญมี  ซึ่งเป็นกำนันตำบล จรเข้สามพัน ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน โดยตำแหน่ง 

          ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน ติดกับถนนมาลัยแมน   
          ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว เข้าไปปฏิบัติงานในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน  

           ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน โดยมี นายประนอม  ปทุมสูติ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก 

นามผู้บริหารตั้งแต่มีการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 

    1. นายจรูญ      บุญ มี       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 - 2542 (ประธานกรรมการบริหาร)
    2. นายประนอม  ปทุมสูติ   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546 (นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล)      
    3. นายประนอม  ปทุมสูติ   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 - 2550 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
    4. นายประนอม ปทุมสูติ    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2554 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
    5. นายประนอม ปทุมสูติ    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2564 (นายกเทศมนตรี)
  
  6. นายณรงค์    บุญมี        ตำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 - จนถึงปัจจุบัน (นายกเทศมนตรี)  

          ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีพื้นที่ประมาณ 88.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,019 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ่ทองไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่าน และมีน้ำทำการเกษตรตลอดปี มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้    
          หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว มีนายสมนึก  ปทุมสูติ เป็นกำนัน 
          หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง มีนายประสิทธิ์ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ มีนางกิมเตียง เอี่ยมใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน มีนายชำนาญ แผนสมบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน มีนางวันนา อาจคงหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน มีนายจุฬา เอี่ยมใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน มีนายธนกร เพชรธำมรงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8 บ้านเขาชานหมาก มีนายชวน ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน มีนายผดุงศักดิ์ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งยายฟัก มีนายสำรวย ลิ้มสุวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ มีนายอาทิตย์ ทองคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง มีนายชัยวัฒน์ ยารัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 13 บ้านวังทอง มีนายฐิติพงษ์ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ มีนายไพโรจน์  ฉิมกิล เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

          หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน มีนายพิภพ  เพชรดำดี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน     
         

         ในด้านการดำเนินการ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ต้องทำ โดยมีการให้บริการสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน ขุดลอกคลองเพื่อกำจัดผักตบชวาทุกลำคลอง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสิ่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนกลุ่มองค์กรเอกชนต่าง ๆ ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลจะละเลยไม่ได้คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงเปิดกว้างโดยให้ทุกกลุ่นองค์กรได้เข้ามาสัมผัส เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานขั้นต้นให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ เพราะเทศบาลตำบลเป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งก็ ว่าได้


alt

โทร. 081-944-0528

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โทร. 081-9815214mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1925
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2027
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3952
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15310
mod_vvisit_counterเดือนนี้44129
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว46930
mod_vvisit_counterทั้งหมด306632

We have: 32 guests online
IP: 3.230.173.188
วันนี้: มิ.ย. 17, 2024 QR Code
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-8377