No Gift Policy เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลจรเข้สามพัน 140
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏฺิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลจรเข้สามพัน 84
3 Policy Announcement of not accepting Gift Policy Fiscal year 2024 เทศบาลจรเข้สามพัน 79
4 สรุปรายงานการรับทรัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลจรเข้สามพัน 98
5 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลจรเข้สามพัน 88
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 เทศบาลจรเข้สามพัน 118
7 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ" เทศบาลจรเข้สามพัน 157
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลจรเข้สามพัน 124
9 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ในสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เทศบาลจรเข้สามพัน 120


โทร. 081-944-0528

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

โทร. 081-9815214


 QR Code
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-8377